O društvu

Planinsko društvo Trbovlje
Ulica 1. junija 10
1420 Trbovlje

Matična številka: 5116546
Davčna številka: 33604070

TRR pri NLB banki: 02330-00895-06168

Elektronska pošta: pdtrbovlje@pzs.si
Spletna stran: www.pd-trbovlje.si

Grafika planinskega društva Trbovlje vam je na voljo za izdelavo tiskovin preko spodnjih povezav:

Logotip Planinskega društva Trbovlje:

Logotip Alpinistišnega odseka PD Trbovlje: