Izobraževalni

Trenutno v sestavi samo enega člana.

Podaja poročilo planinskemu društvu o opravljenih izobraževanjih posameznih članov društva (vodniki, markacisti, alpinisti ipd).