Markacijski

V PD Trbovlje aktivno sodeluje tudi markacijski odsek. Njegova opravljena dela se vidijo na planinskih poteh po Zasavskem hribovju. Oskrbuje kar sedem registriranih poti, na katerih se skozi celo leto izvajajo obnovitvena dela kot so: markiranje, nameščanje smernih tabel, čiščenje podrasti in drevja , košnja, popravila ograj, nadelava poti in stopnic, popravila poti od erozij in odvodnjavanje.

Markacijski odsek PD Trbovlje

Markacijski odsek PD Trbovlje

Za vsa ta dela skrbi pet markacistov, pri »akcijah« pa priskočijo na pomoč še drugi markacisti iz Zasavja (MDO).

Načelnik: Anzelm Potrbin