Poročilo Kluba ljubiteljev Mrzlice za leto 2012

V soboto 19. januarja 2013 smo se ljubitelji Mrzlice iz Zasavja in Savinjske doline, že sedemnajstič zbrali na tradicionalnem srečanju v koči na Mrzlici, kjer smo pregledali statistiko pohodov v letu 2012, razglasili najuspešnejše pohodnike ter ob dobri hrani in pijači zaplesali ob zvokih harmonike.

Srečanja se je udeležilo več kot 80 članov Kluba iz 25 mest in zaselkov okrog Mrzlice.

 Na začetku je prisotne pozdravil član koordinacijskega odbora g. Bojan Gorjup, ki je čestital vsem članom za opravljene pohode na Mrzlico v letu 2012 ter oskrbnici Milici za prijetno vzdušje v koči in dobro postrežbo. Prenesel je tudi pozdrave od ustanovitelja Kluba g. Vinka Pfeiferja. Za tem je prisotne, v imenu Planinskega društva Trbovlje, pozdravil njegov predsednik g. Matjaž Kilar in pri tem izrazil željo, da bi planinci tudi v letu 2013 tako množino prihajali na Mrzlico. Pozdravom se je pridružila tudi oskrbnica g. Milica Burger, ki se je vsem članom Kluba zahvalila za obiske v koči z želj, da bi se tako dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v letu 2013.

Po podatkih iz evidence pohodov je bilo v letu 2013 skupaj vpisanih 118 članov Kluba, ki so bili na Mrzlici najmanj 25 krat. Skupaj so opravili 9734 vzponov tako, da je v letu 2012, na enega pohodnika odpadlo 82 pohodov. Od skupnega števila pohodov so pohodniki iz Zasavske regije opravili 5654, iz Savinjske doline pa 3954 pohodov. Od skupnega števila pohodnikov je bilo 30 žensk in 88 moških.

Največ pohodov v letu 2013 so opravili naslednji članice in člani Kluba ljubiteljev Mrzlice:

 Skupno število pohodov:

 1. BOČKO Ivo Trbovlje (starešina za leto 2012)  362 pohodov

 2. KUKENBERG Andrej Trbovlje                          356 pohodov

 3. JANČIČ Sebastjan Trbovlje                              287 pohodov

 4. ČUDOVAN Mojca Hrastnik                              262 pohodov

 5. LAMPAR Marjan Trbovlje                                 251 pohodov

Največ pohodov-moški:

Ivo Bočko

 1. BOČKO Ivo Trbovlje                                        362 pohodov

 2. KUKENBERG Andrej Trbovlje                        356 pohodov

 3. JANČIČ Sebastjan Trbovlje                            287 pohodov

 4. LAMPER Marjan Trbovlje                               251 pohodov

 5. KAVZAR Marko Hrastnik                               250 pohodov

Največ pohodov-ženske:

Mojca Čudovan

 1. ČUDOVAN Mojca Hrastnik                           262 pohodov

 2. PODKORITNIK Irena Šešče                         170 pohodov

 3. LAMOVŠEK Nada Trbovlje                           143 pohodov

 4. GRADIŠNIK Tatjana Griže                            119 pohodov

 5. BOLTE Jožica Trbovlje                                  102 pohoda

Največ pohodov-zakonski pari

Irena in Anton Podkoritnik

 1. PODKORITNIK Irena in Anton Šešče           170 pohodov

 2. GRADIŠNIK Tatjana in Marjan Griže            119 pohodov

 3. ZLOBEC Irena in Henrik Prebold                   103 pohode

 4. PILIH Stanka in Martin Celje                           73 pohodov

 5. KREVEL Lili in Pavle Trbovlje                         61 pohodov

Iskrene čestitke vsem, ki so bili, v letu 2012, na Mrzlici najmanj 25 krat, še posebno pa najboljšim.

Po uvodnih pozdravih je oskrbnica g. Milica Burger najboljšim pohodnikom v letu 2013 podelila priročna darila. Posebno darilo pa sta, od ustanovitelja Kluba g. Pfeiferja, prejela zakonca Podkoritnik iz Šešč, za 1150 opravljenih pohodov na Mrzlico v zadnjih petih letih in sicer sliko, ki jo je sam narisal (panoramo Blejskega jezera).

Po podelitvi nagrad je oskrbnica, ob pomoči predsednika PD Trbovlje, prisotnim, na filmskem platnu, pokazala fotografije o najpomembnejših prireditvah oziroma aktivnostih, ki so se v letu 2012 odvijale na Mrzlici.

Informativnem delu srečanja je sledila večerja, ki jo je vsem udeležencem podarila oskrbnica, nato pa se je začel zabavni del z glasbo in plesom, ki je trajal do poznih večernih ur.

Vse člane Kluba vabimo, da se tudi v letu 2013 z veseljem podajajo na Mrzlico, pri čemer jim želimo „varen korak“, naši Milici pa se še naprej priporočamo za tople sprejeme v koči.

Dogajanje povzel: Bojan Gorjup

Svečana podelitev najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije

Kakor vsako leto, je tudi letos Planinska zveza Slovenije, na predlog matičnih društev, pripravila podelitev najvišjih priznanj, svojim zaslužnim članom, za njihovo dolgoletno uspešno delo na različnih področjih planinske dejavnosti.

Prireditev je, dne 1. decembra 2012, vzorno pripravilo Planinsko društvo Prevalje ob pomoči domače Občine.

Na začetku je napovedovalka, oziroma voditeljica prireditve, vsem nagrajencem in gostom izrekla prisrčno dobrodošlico na Koroškem in nato povabila moški pevski zbor „Vres“ iz Prevalj, da zapoje nekaj pesmi. Za uvod so zapeli planinsko himno Oj, Triglav moj dom, za pozdravnim nagovorom predsednika Planinskega društva Prevalje g. Merca in župana Občine Prevalje, g. Matica Tasiča, pa še tri pesmi s planinsko tematiko.

Po pozdravnih besedah gostiteljev, je predsednik PZS g. Bojan Rotovnik podelil posebna priznanja za izjemne dosežke na raznih področjih povezanih s planinstvom. Med prejemniki takega priznanja je bil tudi dolgoletni častni član PD Trbovlje g. Matevž Lenarčič.

Navzoče je nato nagovoril predsednik Odbora za priznanja pri PZS g. Jože Melanšek, ki je prav tako čestital nagrajencem za prejeta priznanja ter izpostavil nekatere težave, ki se pojavljajo pri delu Odbora. Povedal pa je tudi, da se stanje pri posredovanju predlogov za priznanja iz leta v leto izboljšuje.

Sledil je govor predsednika Planinske zveze Slovenije, g. Bojana Rotovnika, ki se je najprej zahvalil gostiteljem za sprejem pobude in organizacijo prireditve, nato pa je čestital vsem nagrajencem ter poudaril pomen prostovoljstva v planinski organizaciji in njeno vlogo v življenju posameznika kakor tudi družbe v celoti. Zahvalil se je tudi vsem nagrajencem za njihov prispevek k razvoju planinstva v njihovih okoljih in širše v Sloveniji ter jim zaželel še veliko zdravja in nadaljnjega uspešnega dela.

Za tem sta predsednik PZS in predsednik Odbora za priznanja pri PZS letošnjim nagrajencem podelila Spominske plakete, ki jih Zveza podeljuje zaslužnim planincem ob njihovih okroglih življenjskih jubilejih.

Podelitev priznanj PZS

Podelitev priznanj PZS

Takšna priznanja sta, med drugimi, ob 100. letnici PD Trbovlje in ob njunih življenjskih obletnicah, prejela tudi g. Bojan Gorjup ob 70 letnici in g. Vili Treven ob 60 letnici.

Podelitev priznanj PZS

Podelitev priznanj PZS

Po podelitvi Spominskih plaket, je navzoče pozdravil in nagovoril tudi legendarni slovenski športnik in nosilec številnih kolajn iz evropskih, svetovnih in olimpijskih tekmovanj, g. Iztok Čop. Poudaril je pomen športa in tudi planinstva za vsak narod ter pri tem še posebno izpostavil vlogo prostovoljstva in vrednot, oziroma pravil obnašanja, ki so zapisane v Kodeksu planinske organizacije. Čestital je tudi vsem nagrajencem.

 Po nastopu g. Iztoka Čopa, sta predsednika PZS in Odbora za priznanja pri PZS, gospoda Bojan Rotovnik in Jože Melanšek, podelila še najvišja priznanja PZS za leto 2012, to je Svečane listine,

ki jih Zveza podeljuje svojim dolgoletnim članom za življenjsko delo in posebne zasluge na posameznih področjih planinskega udejstvovanja. Takšni priznanji sta, za njun izjemen doprinos k širjenju planinstva v Trbovljah, Zasavju in tudi širše, prejela tudi člana PD Trbovlje, g. Slavko Potrata in g. Vinko Pfeifer.

 V imenu vseh nagrajencev se je, za prejeta priznanja, zahvalil, matičnim društvom, MDO-jem in Upravnemu odboru PZS, g. Zdravko Likar iz PD Kobarid in poudaril, da pomenijo prejeta priznanja na eni strani zahvalo za opravljeno delo, na drugi strani pa obveznost in vzpodbudo za nadaljnje delo.

 V nadaljevanju je član PD Prevalje in alpinist g. Ludvig Golob predstavil njihovo letošnjo odpravo na osemtisočak Broad Peak na Pakistansko-Kitajski meji in sicer s predvajanjem filma o tem podvigu. Iskreno čestitamo!

V letošnjem letu prevaljski planinci praznujejo tudi 100 letnico planinske koče na Uršlji gori, ki ji domačini pravijo kar na kratko Gora. Zato so ob tej priložnosti izdali knjigo, ki opisuje dogodke povezane z izgradnjo in obnavljanjem planinskih objektov na tej gori. Knjigo z naslovom „Naša gora“, je prisotnim predstavil njen avtor g. Franc Veronik.

 Na koncu prireditve je moški pevski zbor „Vres“ zapel še eno zahtevno koroško narodno pesem, nato pa so udeleženci nadaljevali prijetno druženje od okusni hrani in dobri kapljici v enem od krajevnih gostišč.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem, z željo, da bi še dolgo ostali zdravi in tako še naprej pomagali, predvsem mlajšim planincem, pri ohranjanju in uspešnem nadaljevanju tega plemenitega poslanstva, ki ga predstavlja in uveljavlja planinstvo.

Besedilo pripravil:

Bojan Gorjup

Srečanje Zasavcev in Savinjčanov

V soboto 15. septembra je bilo na Mrzlici srečanje Zasavcev in Savinčanov na Mrzlici, katerega organizator je letos bila Občina Trbovlje. To srečanje je tradicionalno, na njem pa se zberejo predstavniki občin v iz okolice Mrzlice (Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, Prebold, Laško, Žalec in Tabor).

mrzlica

mrzlica

Pripravili so zanimiv kulturni program v katerem so sodelovali Trboveljska godba na pihala, Katarinski fantje, otroški pevski zborček in plesalci Osnovne šole Točke Čeč. Ob tej priložnosti smo se v Planinskem društvu Trbovlje, ki letos praznuje 100-letnico, zahvalili Občinam in planinskim društvom z Savinske strani Mrzlice za uspešno sodelovanje. Po končanem kulturnem programu pa je obiskovalce zabaval duo Sončna stran.

plesalci

plesalci

 

ČISTILNA AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO

Planinsko društvo Trbovlje se bo pridružilo čistilni akciji Očistimo Slovenijo, zato vabimo vse člane in ostale ljubitelje gora, da se nam pridružijo v soboto 24. marca 2012 ob 9.00 uri na Podmeji, kjer bo zborno mesto. Očistili bomo okolica planinskega doma na Mrzlici in poti, ki vodijo na Mrzlico.

Za udeležbo se vam lepo zahvaljujemo.